top_3

De Nederlandse geitenmelksector

De geitenmelksector in Nederland heeft de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd. Tussen 2000 en 2007 bedroeg de jaarlijkse productiegroei gemiddeld 11%. Op dit moment telt Nederland ongeveer 300 professionele melkgeitenbedrijven, die tezamen goed zijn voor de productie ca. 200 miljoen kg gangbare geitenmelk op jaarbasis. Wereldwijd bedraagt de productie ongeveer 14 miljard kg.

De geitenmelk wordt ingezameld door een aantal partijen, zowel particulieren (waarvan Ausnutria de grootste is) als coöperaties. De bestemming van de Nederlandse geitenmelk is als volgt onderverdeeld; 70% in kaas en kaashalffabrikaten, 15% in de melkhandel en 15% in melkpoeder.

In Nederland is de meeste geitenmelk afkomstig van de witte geit van het Saanen ras. Als gevolg van o.a. erfelijke aanleg groeit het gemiddelde productieniveau van de Nederlandse melkgeiten. Steeds meer melkgeitenbedrijven hebben een gemiddeld productieniveau van meer dan 1000 liter per geit per jaar. Op dit moment is er een duidelijk ontwikkeling naar grotere bedrijven (>1000 geiten) en op een toenemend aantal bedrijven past men “duurmelken” toe.

Niet alleen de liters, maar name het eiwit- en het vetgehalte bepalen de waarde van de melkproductie.